Lắp đặt camera giám sát Mỏ than Khánh Hoà

Với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật tầm chuyên gia, Gia Linh cam kết đưa ra những giải pháp chuyên biệt dành cho từng dự án. Được sự tin cậy của ban lãnh đạo công ty TNHH MTV than Khánh Hoà chúng tôi đã triển khai hệ thống giám sát toàn bộ khu vực văn phòng, công trường, xưởng bảo dưỡng… IMG_1937 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1944 IMG_1946 IMG_2168images831204_To_n_c_nh_c_ng_tr__ng_thi_c_ng_c_ng_tr_nh_khia_th_c_than_h_m_l__m__than_N_i_B_o

[13/07/2013 09:14:23] 6 tháng d?u nam 2013, Công ty TNHH M?t thành viên Than Khánh Hòa (VVMI) thu?c T?ng công ty Công nghi?p m? Vi?t B?c - Vinacomin (T?p doàn Công nghi?p Than - Khoáng s?n Vi?t Nam) s?n xu?t du?c hon 400 nghìn t?n than nguyên khai, 364 nghìn t?n than s?ch; tiêu th? g?n 340 nghìn t?n; t?ng doanh thu g?n 450 t? d?ng,, t?o vi?c làm và thu nh?p ?n d?nh cho g?n 1.200 lao d?ng. Trong ?nh: Khu v?c tuy?n than t?i khai tru?ng m? than Khánh Hòa (Thái Nguyên). ?nh: Tr?ng Ð?t - TTXVN

Share this Post!

About the Author : GLadmin

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.