(0208) 2229999

Mr. Sỹ
0983190203
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Ms. Ngà
0984666499 (Quản lý)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Ms. Ngoãn
(0208) 2229999 (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

(0208) 2229222

Mr. Nội
0975721127 (Kỹ thuật)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr. Quyết
(0208) 2229222 (Kỹ thuật)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr. Mừng
(0208) 2229222 (Kỹ thuật)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr. Uý
(0208) 2229222 (Kỹ thuật)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

(0208) 2229222

Mr. Nội
0975721127 (Bảo hành)
Ms. Ngoãn
(0280) 2229222 (Tra cứu bảo hành)
camera
dau-ghi
phu-kien
san-pham-khac

Sản phẩm nổi bật

Camera giám sát

DS-2DF7284-AEL
DS-2DE5220I-AE
22,120,000 
DS-2DE7174TI-A
17,210,000 
DS-2AE5223TI-A
19,200,000 

Đầu ghi

DS-7204HGHI-SH
DS-7208HGHI-SH
DS-7216HGHI-SH
DS-7716NI-E4
DS-7732NI-E4
12,370,000 
DS-7204HGHI-SH
DS-7208HGHI-SH
DS-7216HGHI-SH

Phụ kiện

DS-1602ZJ
DS-1602ZJ

Giải pháp an ninh sử dụng camera quan sát